De Kiezel Huize Ten Berg De Marbol De Mee-Ander Jeugdzorg De Brug vzw
 
 
welkom
over de vzw
contact
sponsors
 
MISSIE EN VISIE
DOELGROEP
Werkingsprincipes
 
Modulair aanbod
Werkingsgebied
 

MISSIE EN VISIE

Jeugdzorg De Brug vzw biedt tijdelijke opvang en begeleiding aan jongeren en gezinnen in een problematische gezinssituatie met als doel de huidige en toekomstige levenskwaliteit van de betrokkenen te verbeteren.

We zorgen voor  pedagogisch kwalitatieve en gedifferentieerde hulpverleningstrajecten met zo weinig mogelijk breuklijnen, als antwoord op een maatschappelijke noodzaak vanuit een Christelijk-Franciscaanse inspiratie.

In onze hulpverlenings- en mensvisie vertrekken we vanuit 4 invalshoeken:

Levensbeschouwelijk: wij respecteren onvoorwaardelijk elk individu, ongeacht culturele achtergrond, geloof, filosofische of persoonlijke overtuiging. 
     
Pedagogisch: tijdens de hulpverlening blijft de cliënt steeds betrokken partij vanuit een open dialoog. We kiezen voor een eclectisch referentiekader om een gericht hulpaanbod te doen.

 Maatschappelijk: we hanteren het interventiekader Bijzondere Jeugdzorg.


Organisatorisch: we garanderen een aangepaste en veilige infrastructuur. We investeren in teamwerking en deskundigheid.