De Kiezel Huize Ten Berg De Marbol De Mee-Ander Jeugdzorg De Brug vzw
 
 
welkom
over de vzw
contact
sponsors
 
MISSIE EN VISIE
DOELGROEP
Werkingsprincipes
 
Modulair aanbod
Werkingsgebied
 
DOELGROEP

Vanuit een gedifferentieerd hulpverleningsaanbod - residentieel, ambulant en mobiel - willen we ontwikkelingskansen en groeikansen bieden aan kwetsbare jongeren (j/m van 0-18j) in een verontrustende opvoedingssituatie (VOS) waarbij de ontplooiingskansen op affectief, moreel, intellectueel of sociaal gebied  ernstig in het gedrang komen. Maatschappelijke noodzaak staat voorop.