De Kiezel Huize Ten Berg De Marbol De Mee-Ander Jeugdzorg De Brug vzw
 
 
welkom
over de vzw
contact
sponsors
 
MISSIE EN VISIE
DOELGROEP
Werkingsprincipes
 
Modulair aanbod
Werkingsgebied
 


Vanaf 1 januari 2018 maakt Jeudgzorg De Brug deel uit van Ruyskensveld vzw.

Samen met ter Muren en Home Sint-Elisabeth verbonden in jeugdzorg.

 WELKOM

 

Op onze website willen wij jullie informatie geven over de werking van Jeugdzorg De Brug.

Jeugdzorg De Brug is  door het Agentschap Jongerenwelzijn van de Vlaamse Gemeenschap erkend en gesubsidieerd als organisatie binnen de bijzondere  jeugdzorg.

De residentiele voorzieningen De Kiezel/Huize Ten Berg, het dagcentrum De Marbol en de thuisbegeleidingsdienst De Mee-ander  zijn 4 diensten die ressorteren onder de VZW Jeugdzorg De Brug.

Jeugdzorg de Brug maakt deel uit van het samenwerkingsverband Ruyskenveldgroep vzw.

Dit is een samenwerking van 3 organisaties binnen de bijzondere jeugdzorg (ter Muren , Home Sint Elisabeth en Jeugdzorg De Brug) met hulpverleningstrajecten voor kinderen, jongeren en gezinnen in Zuid-Oost-Vlaanderen .Door deze samenwerking  willen we werken aan een sterke jeugdzorg.

Jeugdzorg is lid van Tabor, het Vlaams Welzijnsverbond en Jongerenbegeleding.