De Kiezel Huize Ten Berg De Marbol De Mee-Ander Jeugdzorg De Brug vzw
 
 
Welkom
Kinderen & jongeren
Ouders
Hulpverleners
Contact
 
aanbod
 
Missie en visie
 

Welkom

Missie en visie

Als residentiële voorziening binnen de Bijzondere Jeugdzorg heeft Huize Ten Berg de kernopdracht kwaliteitsvolle hulpverlening te bieden aan jongeren die zich in een problematische opvoedingssituatie bevinden.
Met kwaliteitsvolle hulpverlening wordt bedoeld dat Huize Ten Berg een organisatie is die antwoorden zoekt op en begeleiding biedt bij vragen van jongeren en hun gezinnen die problemen ervaren. Het is de bedoeling de levenskwaliteiten van deze jongeren en hun gezin te verbeteren en hen te helpen een verdere toekomst uit te bouwen binnen de huidige maatschappijnormen.
 
Enerzijds zijn wij als voorziening voortdurend in evolutie en willen we inspelen op de maatschappelijke noden en tendensen.
Anderzijds houden wij ook vast aan een constante, namelijk een aantal fundamentele waarden zoals gelijkwaardigheid en openheid als basis voor samenwerking (hulpvragers en hulpverleners) en respect voor ieders eigenheid.
 
Als beleid kiezen we er trouwens voor om steeds een evenwicht te bewaren tussen de belangen van de cliënt, de belangen van de medewerker en de belangen van de organisatie.
 
Een team van professionele medewerkers vanuit verschillende disciplines zet zich in om deze opdracht waar te maken.