De Kiezel Huize Ten Berg De Marbol De Mee-Ander Jeugdzorg De Brug vzw
 
 
Welkom
Kinderen & jongeren
Ouders
Hulpverleners
Contact
 
aanbod
 
Missie en visie
 

Welkom

aanbod

Huize Ten Berg is een begeleidingstehuis binnen de Bijzondere Jeugdzorg, erkend door de Vlaamse Gemeenschap. Wij begeleiden 30 kinderen of jongeren en hun gezinnen.

Alle kinderen of jongeren die in onze voorziening worden geplaatst bevinden zich in een Problematische OpvoedingsSituatie (POS). We kunnen pas opnemen en begeleiden na verwijzing door het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg of door plaatsing door de Jeugdrechtbank. Elke aanvraag wordt eerst opgenomen via een Centrale Wachtlijst die door de provincie wordt aangestuurd.
 
Ons aanbod bestaat uit 4 verschillende begeleidingsvormen:
  • Leefgroepwerking
  • Kamertraining
  • Begeleid zelfstandig wonen
  • Crisisopvang

Naast deze begeleidingsvormen bieden we aan jongeren en hun context de mogelijkheid om in een flexibel traject te stappen, als de voorwaarden hiertoe vervuld zijn.