De Kiezel Huize Ten Berg De Marbol De Mee-Ander Jeugdzorg De Brug vzw
 
 
Aanmelden
Aanbod
Projecten
Contact
 
Welkom
Hoe aanmelden
 
Aanmeldingsformulier
Van aanmedling tot opstart begeleiding
 

We hebben De Mee-ander als naam gekozen voor onze dienst gekozen omdat ...

... De Mee-ander verwijst naar 'met een ander'. De dienst wil samen met de kinderen, de jongeren en hun gezin zoeken naar oplossingen, met respect voor de ander en voor de eigen visie en missie.  We willen "samen kijken" naar krachten en mogelijkheden in gezinnen en van daaruit willen we "samen zoeken" naar oplossingen en antwoorden  op opvoedingsvragen.

... Mee-ander verwijst ook naar 'meander: een bocht in een rivier'. Het water vindt kronkelend zijn weg. Via omwegen komt het water in de zee terecht. Bij hindernissen vindt het water een uitweg. Water staat voor verandering, beweging, kracht, leven, doelgerichtheid, .... wat we ook terug te vinden in elk gezin die we opnemen in de begeleiding

Een steentje in het water laten vallen, doet bewegingen en de stroom van het water veranderen

Het verloop van het water heeft waarde op zich. Doorheen allerlei plekken bouwt het betekenissen op.   Water staat voor het bindende in tijd en ruimte ... "indien het water zou vertellen...'

Deze metafoor symboliseert vandaag nog steeds onze manier van werken. Onze uitdaging ligt in het werken met krachten en mogelijkheden van gezinnen en jongeren. We doen beroep op hun oplossingsgerichte mogelijkheden en vaardigheden om uitkomst te te bieden aan de verontrustende opvoedingssituatie. Hierdoor ontstaat nieuwe ruimte om opnieuw te groeien en te ontwikkelen. 

‘Oplossingen’ worden vooral gezien in termen van verminderen, compenseren of draaglijk maken van risico’s en/of problemen. Hierdoor ontstaat opnieuw meer ruimte voor groei en ontwikkeling. Dit vergroot de kans dat gezinnen een uitweg zien en op eigen kracht verder kunnen, al dan niet buiten de Bijzondere Jeugdzorg.