De Kiezel Huize Ten Berg De Marbol De Mee-Ander Jeugdzorg De Brug vzw
 
 
welkom
Kinderen & Jongeren
Ouders
hulpverleners
Contact
 
onze geschiedenis
Onze missie
 
Ons aanbod
onze medewerkers
 

 

welkom

onze geschiedenis

In 1842 stelde de Commissie voor Openbare Onderstand (C.O.O., nu omgevormd tot O.C.M.W.) van de gemeente Etikhove kosteloos een boerderij ter beschikking aan de zusters Fransiskanessen van Opbrakel. In ruil daarvoor zouden zij twee weeskinderen en drie ouderlingen verzorgen, alsook een dag- en kantschool inrichten.

Vanaf het einde van de 19de eeuw gebruikten de zusters het gebouw als klooster en als tehuis voor een 30-tal weesmeisjes. Tijdens de Tweede Wereldoorlog (1940-1945) steeg het aantal verlaten kinderen enorm. Deze kinderen werden dan door het Ministerie van Justitie of andere hulpverlenings- organisaties die zich richtten naar de jeugd in bescherming genomen en in een instelling geplaatst.

In 1955 werd de instelling eigendom van de congregatie. Onder invloed van het Ministerie van Justitie en Caritas Catholica werd algauw overgegaan tot uitbreiding en vernieuwing. In 1960 werden de eerste 2 paviljoenen opgestart en na verdere uitbreidingen en verbouwingen waren er in 1967 al vier paviljoenen in gebruik met vertikale leefgroepen van 0 tot 21 jaar. Om de integratie van de kinderen in de omgeving te bevorderen werd het weeshuis de naam Home Maria Goretti gegeven.

In 1989 besliste men 3 vertikale leefgroepen van 6 maanden tot 16 jaar te behouden en 1 horizontale leefgroep uit te bouwen voor jongeren tussen 16 en 21 jaar.

In 1990 verkreeg de instelling een erkenning voor Begeleid Zelfstandig Wonen voor nog eens 5 jongeren.

 

 

Dit zou in 1992 uiteindelijk leiden tot de oprichting en de uitbouw van de afdeling "De Regenboog" voor de adolescentenwerking. De horizontale leefgroep en jongeren van ongeveer 17 jaar tot max. 20 jaar, die in aanmerking komen voor kamertraining, werden in een apart gebouw ondergebracht.

In oktober 1994 werd na bevraging en op vraag van de verwijzende instanties een “kort verblijf” opgericht. Eén verticale leefgroep werd afgebouwd en omgevormd naar een groep voor kortdurende crisisopvang voor kinderen en jongeren van 6 maanden tot 18 jaar.

De VZW Home Maria Goretti werd ontbonden op 21/12/1994. Vanaf 1995 gaat Home Maria Goretti op in Jeugdzorg De Brug VZW.

Chronologisch overzicht erkenningen:
Oprichting VZW Home Maria Goretti op 19/09/1971, capaciteit 60.
1/12/1984: categorie I, II, III met capaciteit 52.
13/12/1990: capaciteit 44, bijkomende erkenning voor BZW.
01/07/1992: totale capaciteit 44 met 32 in hoofdgebouw en 12 in De Regenboog (adolescentenwerking) met maximaal 5 BZW.
01/01/1997: idem
01/08/2000: capaciteit 35, waarvan 23 in hoofdgebouw en 12 in De Regenboog, 5 BZW.
01/01/2005: capaciteit 35, waarvan maximaal 26 in hoofdgebouw en 12 in De Regenboog, 5 BZW.
01/01/2008: HMG doet aanbod in crisisnetwerk Integrale Jeugdhulp, één bed in overtal voor +15.
01/01/2011: Home Maria Goretti wordt Begeleidingstehuis De Kiezel